Preloader

Cargando...

Barnevernspedagog, sosionom

  • Profesionales y Técnicos
  • Full time
  • 2 semanas -
  • Tarapacá

Información del trabajo

  • icon
    Remuneración CLP 0 / Mes

Descripción del trabajo

Me har ledig
100 % stilling som barnevernkonsulent frå 01.09.2022, fordelt på 60 % fast og 40 % vikariat t.o.m. 31.12.2023.
Om stillinga:
Vik barnevernsteneste har tre årsverk.
Som barnevernkonsulent er du ein del av tenesta sin sakshandsamingsressurs, og den tilsette skal arbeida etter
Barnvernlova. Oppgåver vil vera knytt til melding og undersøking, hjelpetiltak og omsorgstiltak. I tillegg vil stillinga
innebera deltaking i tverrfaglege team i kommunen.
Kvalifikasjonskrav
For stillinga vert det sett krav om godkjent utdanning som barnevernspedagog, sosionom, vernepleiar eller anna
relevant utdanning.
Førarkort kl. B.
Personlege eigenskapar
Personelge eigenskapar vert vektlagt slik som:
Medviten sitt eige verdisyn og korleis dette pregar tilnærmingsmåtar og relasjonar.
Erkjenning av korleis du vert påverka av sterke møter, høgt arbeidstempo, tidsfristar m.m .
Løysningsorientert med evne til å tenkje heilskapleg
Mot til å stå for eigne meiningar og utfordre «sanningar»
Bidra til eit godt arbeidsmiljø
Gode samarbeidsevner
Løns- og tilsetjingsvilkår
Løn- og tilsetjingsvilkår i samsvar med gjeldande avtaleverk.
Kommunen har gode forsikrings- og pensjonsordningar.
Den som vert tilsett må levera politiattest av ny dato.
Andre opplysningar
Vik kommune praktiserer meiroffentlegheit. Dersom du ikkje ynskjer at namnet ditt skal offentleggjerast, må du
grunngje dette i søknaden.
Søknadsprosedyre
Alle søknader på ledige stillingar i Vik kommune skal registrerast elektronisk. Dersom du treng hjelp med søknaden,
kan du ta kontakt på tlf. 57 69 82 00.

Alerta JOB

¿Deseas recibir emails de trabajo?

Uploading